เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า

รูป 1 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า

สอนเย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด

อุปกรณ์

  • เสื้อยืด
  • กรรไกร
  • หมุดปักผ้า
  • เข็มเย็บผ้า
  • จักรเย็บผ้า

วิธีทำ

  1. ตัดเสื้อยืดตามแนวขวาง ขนาด 5 นิ้ว 6 ผืน สีสลับ
  2. นำมาเย็บติดกันเป็นถุงผ้า ด้านละ 3 แถบ
  3. เย็บขอบ ติดหูถุงผ้าให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่ารูป 3 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่ารูป 4 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่ารูป 5 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่ารูป 6 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่ารูป 7 เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน