ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อย

รูป 1 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อย

กรอบรูปตกแต่งสวยๆ

อุปกรณ์

  • กรอบรูป
  • ปูนปลาสเตอร์
  • สีสเปรย์
  • พู่กัน
  • สีครีม
  • ที่ขูดปูน ทำลายสวย

วิธีทำ

  1. ผสม ปูนปลาสเตอร์ กับน้ำ
  2. นำมาทาบนกรอบรูป ทำให้เป็นร่อง ในแนวยาว
  3. รอปูนปลาสเตอร์ แห้ง
  4. ทาสีขอบด้วยสีครีม (เหมือนทำให้เลอะ แบบเก่าเล็กน้อย)

นำไปใส่รูปสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อยรูป 3 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อยรูป 4 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อยรูป 5 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อยรูป 6 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อยรูป 7 ตกแต่งกรอบรูป ให้เก่าเล็กน้อย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน