ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ

รูป 1 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ

ดอกไม้กระดาษ ทำเอง

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษรูปวงกลม สีสดใส
  2. ตัดกระดาษ 8 กลีบ งอด้านข้างขึ้น
  3. ทำเสร็จแล้ว ตัดกระดาษวงกลมเล็กๆ สำหรับทำเป็นเกสรดอกไม้
  4. ตัดขอบวงกลมเป็นเส้นๆเล็กๆ หลายๆเส้น
  5. เจาะรูตรงกลางดอกไม้ ใส่เทียน ประดับกลีบดอกไม้สวยๆ

นำไปประดับตามมุมสวยๆ ในบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบรูป 3 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบรูป 4 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบรูป 5 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบรูป 6 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบรูป 7 ดอกไม้กระดาษสีแดง ทำเอง หลายกลีบ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน