ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

รูป 1 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

ไอเดียตกแต่งหมอนอิง ลายข้อความสั้นๆ

อุปกรณ์

  • สดึง
  • หมอนสีขาว
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร
  • ปอมๆสำเร็จรูป

วิธีทำ

  1. ปักลายข้อความสั้นๆลงบนหมอน ด้วยเข็มกับด้าย ดึงให้ตึงด้วยสดีง
  2. นำไปใส่หมอน ตกแต่งขอบหมอนด้วย ปอมๆสำเร็จรูป เม็ดเล็กๆ น่ารักๆ

ทำเสร็จ นำไปวางสวยๆ ประดับโซฟา

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆรูป 3 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆรูป 4 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆรูป 5 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆรูป 6 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆรูป 7 ปักข้อความสั้นๆ บนหมอนสีขาว ตกแต่งขอบลายปอมๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน