กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

รูป 1 กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษ ลายสดใส

อุปกรณ์

  • กระดาษหลอด (Paper Straws)
  • คัตเตอร์
  • เข็ม
  • เชือกสีสวย
  • กรรไกร
  • รูปถ่าย

วิธีทำ

  1. ตัดขอบกระดาษหลอด ด้วยคัตเตอร์ (ตัดเป็นเส้นตรง แบบไม่ขาดเป็น 2 ชิ้น) ตัดกระดาษหลอด 2 อัน
  2. เจาะรู ทำที่แขวนด้วยเข็ม
  3. ใส่รูปถ่วยเข้าไประหว่างที่กรีดขอบกระดาษหลอด (สังเกตจากรูป)

นำไปแขวนติดบอร์ดสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวยรูป 3 กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวยรูป 4 กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน