โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป

รูป 1 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป

โมบายประดับบ้านสวยๆ ทำจากถุงพลาสติก

อุปกรณ์

  • ถุงพลาสติก
  • กรรไกร
  • เชือก
  • สก็อตเทปลายสวย

วิธีทำ

  1. เลือกถุงพลาสติกสีสด ตัดหน้าประมาณ 4–5 นิ้ว
  2. ติดขอบถุงด้วยสก็อตเทปลายสวย ทั้งสองด้าน
  3. พับเป็นชั้นๆ สลับ หน้า-หลัง
  4. ตัดปลายให้โค้ง รัดตรงกลางถุงพลาสติกด้วยเชือก ผูกให้แน่น
  5. คลี่ปลายทั้งสองด้าน จัดเป็นกลีบดอกสวยๆ
  6. นำมาร้อย ทำเป็นโมบายประดับบ้าน

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทปรูป 3 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทปรูป 4 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทปรูป 5 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทปรูป 6 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทปรูป 7 โมบายดอกไม้ประดับ ทำจากถุงพลาสติก ตกแต่งสก็อตเทป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน