ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ

รูป 1 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ

สอนทำดอกไม้กระดาษสวยๆ เป็นเส้นๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • กระดาษพันก้านดอกไม้
  • ก้านดอกไม้
  • ปืนยิงกาว

วิธีทำ

  1. ใช้กระดาษขนาด 12 x 12 นิ้ว ตัดหนาประมาณ 2–3 นิ้ว
  2. ใช้กรรไกรตัดเป็นเส้นๆ 3/4 ของกระดาษ
  3. นำมาพันก้านดอกไม้ พันประมาณ 2–3 แผ่นกระดาษที่ตัดเสร็จแล้ว
  4. ทำหลายๆดอก
  5. นำมาจัดเป็นช่อสวยๆ

นำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆรูป 3 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆรูป 4 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆรูป 5 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆรูป 6 ดอกไม้กระดาษสวยๆ ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน