เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก

รูป 1 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก

สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ

อุปกรณ์

  • เสื้อยืด
  • เม็ดมุก
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ตัดขอบเสื้อยืด ไหล่ คอ
  2. เย็บริมที่ตัดออก
  3. นำมาเชื่อมกันอีกครั้งด้วย เม็ดมุก (สังเกตวิธีร้อย จากรูปด้านล่าง)

ทำเสร็จ นำมาตกแต่งเสื้อสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุกรูป 3 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุกรูป 4 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุกรูป 5 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุกรูป 6 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุกรูป 7 เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน