สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

รูป 1 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

โคมไฟขวดแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

อุปกรณ์

  • ขวดแก้ว
  • ที่ตัดขวดแก้ว
  • ก้อนกรวดแก้ว
  • กาวสำหรับติดแก้ว
  • สายไฟ

วิธีทำ

  1. ตัดขวดแก้ว
  2. นำก้อนกรวดแก้ว ติดรอบขวดแก้ว ที่ตัดเสร็จแล้ว
  3. ใส่สายไฟ หลอดไฟ ติดตั้งให้เรียบร้อย

นำไปแขวนโชว์ ประดับเพดานห้อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวยรูป 3 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวยรูป 4 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวยรูป 5 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวยรูป 6 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวยรูป 7 สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน