ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวย

รูป 1 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวย

ไอเดียตกแต่งแก้วสวยๆ

อุปกรณ์

  • แก้วน้ำ
  • สก็อตเทป
  • สีอะคริลิค
  • กรรไกร
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. ติดลายที่แก้วน้ำด้วยสก็อตเทป
  2. ระบายส่วนที่เหลือให้สวย ด้วยสีอะคริลิค
  3. รอสีแห้ง
  4. แกะสก็อตเทปออกจากแก้วน้ำ

นำไปใส่ดินสอ ปากกา สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวยรูป 3 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวยรูป 4 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวยรูป 5 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวยรูป 6 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวยรูป 7 ทำที่ใส่ดินสอ ปากกา ลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน