ดอกไม้กระดาษ ดอกแอสเตอร์

รูป 1 ดอกไม้กระดาษ ดอกแอสเตอร์

ดอกแอสเตอร์ ดอกไม้กระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษย่นสีขาว
  • กรรไกร
  • ก้านดอก พร้อมเกสรสีเหลือง

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษย่นสีขาวเป็นซี่ๆ คล้ายรั้ว (สังเกตตามรูป) ตัดหลายๆชิ้น
  2. พันเกสรสีเหลือง กับก้านลวด
  3. ติดกลีบดอกสีเหลือง กับเกสรสวยๆ ดัดให้เป็นกลีบดอก ซ้อนกันหลายๆชั้น
  4. พันก้านดอกด้วยกระดาษย่น
  5. ติดกลีบเลี้ยง

นำไปประดับสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษ ดอกแอสเตอร์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน