ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย

รูป 1 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย

สอนทำสมุดบันทึกลายสวย

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • สก็อตเทปสีสดใส
  • ของประดับตกแต่ง
  • กระดาษสมุด
  • จักรเย็บผ้า
  • คลิปหนีบกระดาษ

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ A4 ประมาณ 5–8 แผ่น เย็บตรงกลางด้วยจักรเย็บผ้า
  2. ห่อปกสมุดด้วยกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทปเหนียวตรงกลาง ด้านในสมุด (สังเกตตามรูป)
  3. ตกแต่งหน้าปกสมุดด้วยของตกแต่งสีสดใส

นำไปเขียนโน๊ตสั้นๆ หรือทำแจกเพื่อนๆได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวยรูป 3 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวยรูป 4 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวยรูป 5 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวยรูป 6 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวยรูป 7 ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน