สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง

รูป 1 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง

สอนทำที่ใส่แท็บเล็ต

อุปกรณ์

 • แผ่นหนัง
 • กรรไกร
 • จักรเย็บผ้า
 • สายวัด
 • ปากกา
 • กระดุม
 • เชือก
 • ที่เจาะรู
 • วงกลม ขนาด 1 นิ้ว

วิธีทำ

 1. วัดขนาด ไอแพด
 2. นำขนาดที่ได้มาขยายส่วน เช่น วัดได้ 18 x 25 เซนติเมตร ให้ตัดเป็นหนังเป็นขนาด 20 x 63 เซนติเมตร
 3. ตัดตามขนาดที่วัดได้
 4. ตรงปลายแผ่นหนัง ด้านบน ให้วาดรอยโค้ง ด้วยวงกลม ขนาดประมาณ 1 นิ้ว
 5. พับ 3 ส่วน จากภาพด้านล่าง นำไปเย็บด้านข้าง ด้วยจักรเย็บผ้า
 6. เจาะรู ติดกระดุมทำเป็นที่ปิด
 7. รัดด้วยเชือก

นำไปใช้สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนังรูป 3 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนังรูป 4 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนังรูป 5 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนังรูป 6 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนังรูป 7 สอนทำที่ใส่ไอแพด จากแผ่นหนัง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน