โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษ

รูป 1 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษ

โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษ

อุปกรณ์

 • กระดาษสีสวย
 • ฝาขวด ขนาดประมาณ 1–2 นิ้ว
 • กรรไกร
 • ดินสอ
 • ริบบิ้นสีสวย หรือสก็อตเทปสีสด

วิธีทำ

 1. วาดวงกลม 2 วงห่างกันประมาณ 2 นิ้ว
 2. เขียนเส้นเชื่อมกับด้วย ดินสอ และวาดเส้นออกด้านนอก (สังเกตตามรูป)
 3. วาดวงกลมห่างกัน 2 วง เชื่อมกันด้วยเส้นตรงกลาง หยักปลายเล็กน้อย
 4. ตัดกระดาษต้นแบบ
 5. นำไปวางเป็นแบบ สำหรับตัดกระดาษสีสวย
 6. นำมาซ้อนทับกันเป็นโบว์ ติดตรงกลางโบว์ด้วยริบบิ้นสีสวย หรือกระดาษสีสด

นำไปประดับตกแต่งกล่องของขวัญ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษรูป 3 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษรูป 4 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษรูป 5 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน