ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวย

รูป 1 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวย

พรมเช็ดเท้า ตกแต่งเองสวยๆ

อุปกรณ์

  • พรมเช็ดเท้า
  • สก็อตเทป
  • กระดาษ แกะลาย คำพูดที่ต้องการ
  • คัตเตอร์
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. แกะลายตัวอักษร ด้วยคัตเตอร์
  2. ติดสก็อตเทป แยกส่วนพรมเช็ดเท้า กึ่งกลาง
  3. วางตัวอักษร ระบายสี ให้สวยงาม
  4. สีแห้ง แกะสก็อตเทป และพิมพ์ลายตัวอักษร ออกจากพรมเช็ดเท้า

นำไปวาง ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวยรูป 3 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวยรูป 4 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวยรูป 5 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวยรูป 6 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวยรูป 7 ไอเดียตกแต่งพรมเช็ดเท้า ทาสีสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน