สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด

รูป 1 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด

ทำถุงกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป

อุปกรณ์

  • กระดาษ
  • กรรไกร
  • สก็อตเทปสีสวย
  • ไม้บรรทัด
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 8 x 9.5 นิ้ว
  2. วัดขนาดตัดกระดาษ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  3. พับกระดาษ ติดสติกเกอร์สีสวย

นำไปใส่ของแจก สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสดรูป 3 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสดรูป 4 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสดรูป 5 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสดรูป 6 สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน