ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม

รูป 1 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม

ทำที่ใส่ดินสอ จากกล่องขนม

อุปกรณ์

  • กล่องขนม
  • กาว
  • กรรไกร
  • กาว
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. ดึงแถบกล่องขนมป็อกกี้
  2. ตัดฝาด้านบนออก (สังเกตตามรูป) เจาะรูเป็นที่ใส่ดินสอ ปากกา
  3. ติดกาวติดฝากล่องด้านข้าง

นำไปติดผนัง กล่องใหญ่ใส่กระดาษโน๊ต กล่องเล็ก ใส่ดินสอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนมรูป 3 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนมรูป 4 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนมรูป 5 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนมรูป 6 ที่ใส่ดินสอ กระดาษโน๊ต ทำจากกล่องขนม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน