โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก

รูป 1 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟสวยๆ จากสีเมจิก

อุปกรณ์

  • โคมไฟ
  • สีเมจิก

วิธีทำ

  1. วาดลายสวยที่ฐานโคมไฟแก้วด้วยสีเมจิก
  2. วาดเป็นแนวตรง แนวทแยง (สังเกตตามรูป)

ลองนำโคมไฟสวยๆที่มีอยู่แล้วมาตกแต่ง ประดับตามบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิกรูป 3 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิกรูป 4 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิกรูป 5 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งลายด้วย สีเมจิก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน