ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจก

รูป 1 ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจก

กรอบรูปสวยๆ ตกแต่งสีสดใส

อุปกรณ์

  • กรอบรูป
  • กระดาษสีสด
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ฉีกกระดาษสีสดเป็นชิ้นเล็กๆ
  2. ทากาวรอบกรอบรูป
  3. ติดกระดาษชิ้นเล็ก รอบๆกรอบรูป
  4. รอกาวแห้ง

นำไปประดับรอบๆบ้าน สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจกรูป 3 ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจกรูป 4 ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจกรูป 5 ตกแต่งกรอบรูปสวยๆ ใส่กระจก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน