กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

รูป 1 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งหมุด

อุปกรณ์

  • กางเกงยีนส์
  • หมุด
  • สีเมจิก
  • ที่เจาะรู
  • กาว
  • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

  1. แต้มจุด ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
  2. นำหมุดเล็กๆ ติดตามจุด
  3. ติดหมุดตะเข็บกางเกงทั้งสองข้าง

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุดรูป 3 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุดรูป 4 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุดรูป 5 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุดรูป 6 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุดรูป 7 กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน