ทำที่เสียบรูป ของขวัญวันพ่อเก๋ๆ

รูป 1 ทำที่เสียบรูป ของขวัญวันพ่อเก๋ๆ

ทำที่เสียบรูปสวยๆ จากไม้

อุปกรณ์

  • ไม้อัด
  • คัตเตอร์
  • ไม้บรรทัด
  • กาวยิง
  • ดินสอ
  • สีเมจิก

วิธีทำ

  1. เตรียมแผ่นไม้อัดสวยๆ ความยาวประมาณ 1 ฟุต
  2. ตัดแท่งไม้อัดเล็กๆ เป็นแท่ง ความยาวเท่ากับแผ่นไม้อัดด้านล่าง (ตัด 2 ชิ้น)
  3. ติดกาวให้แน่น เว้นช่องห่างเล็กๆ สำหรับเสียบรูป
  4. ที่แผ่นไม้ฐานด้านล่าง ระบายสีเมจิกสีดำ ให้สวยงาม

นำไปเสียบรูปสวยๆ

คลิปสอนทำที่เสียบรูป ของขวัญวันพ่อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่เสียบรูป ของขวัญวันพ่อเก๋ๆรูป 3 ทำที่เสียบรูป ของขวัญวันพ่อเก๋ๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน