ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

รูป 1 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

ทำที่หนีบกระดาษ ลายสวย จากไม้หนีบผ้า

อุปกรณ์

  • ไม้หนีบผ้า หลากหลายขนาด
  • กาว
  • กระดาษสีสวย
  • กรรไกร
  • ตัวอักษร แบบสก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำไม้หนีบผ้า ทากาว ตัดกระดาษสีสวย ติดบนไม้หนีบผ้า
  2. รีดกระดาษให้เรียบ บริเวณรอยต่อ ให้ตัดกระดาษ ตะไบให้เรียบ
  3. ติดตัวอักษรให้สวยงาม

นำไปหนีบกระดาษสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวยรูป 3 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวยรูป 4 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวยรูป 5 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวยรูป 6 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวยรูป 7 ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ จากไม้หนีบผ้า ประดับกระดาษลายสวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน