ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย

รูป 1 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย

ไอเดียตกแต่งที่เสียบมีด

อุปกรณ์

  • ที่เสียบมีด
  • กระดาษทราย
  • แปรงทาสีแบบโฟม
  • สีน้ำ
  • ของประดับตกแต่งที่เสียบมีด
  • กาว

วิธีทำ

  1. นำที่เสียบมีด ขัดด้วยกระดาษทราย
  2. ขัดเสร็จ ทาสีสวยที่เลือกไว้
  3. รอสีแห้ง
  4. นำของประดับลายสวยๆ มาติดประดับ

นำไปประดับในครัว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลายรูป 3 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลายรูป 4 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลายรูป 5 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลายรูป 6 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลายรูป 7 ตกแต่งที่เสียบมีด ทาสี ประดับลาย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน