พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง

รูป 1 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง

พวงกุญแจ ทำจากฝากระป๋องเก่าๆ

อุปกรณ์

 • ฝากระป๋อง
 • ตะปู
 • ฆ้อน
 • แผ่นโฟมพลาสติก
 • กรรไกร
 • กาว
 • ของประดับ
 • ห่วงพวงกุญแจ

วิธีทำ

 1. แกะฝาออกจากกระป๋องขนม
 2. เจาะรูด้วยตะปู
 3. ทำรูให้เรียบ
 4. นำไปวางเป็นแบบที่แผ่นโฟมพลาสติก ตัดตามรอย
 5. เจาะรู ตกแต่งแผ่นโฟมให้สวยงาม
 6. เขียนชื่อประดับสวยๆ ตามต้องการ
 7. ใส่ห่วงพวงกุญแจ

นำไปห้อยกระเป๋า หรือทำเป็นของขวัญให้เพ่ือนๆได้นะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋องรูป 3 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋องรูป 4 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋องรูป 5 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋องรูป 6 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋องรูป 7 พวงกุญแจห้อยกระเป๋าสวยๆ ทำจากฝากระป๋อง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน