พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด

รูป 1 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด

พวงกุญแจดอกไม้พลาสติกสวยๆ

อุปกรณ์

 • ขวดพลาสติก
 • ปากกา
 • คัตเตอร์
 • กรรไกร
 • สีเมจิก
 • เทียนไข
 • ไฟแช็ค
 • เชือก
 • ห่วงพวงกุญแจ
 • ลูกปัดสีสวย
 • ที่เจาะรู

วิธีทำ

 1. ตัดดอกไม้ 5 กลีบ จากขวดพลาสติก
 2. ระบายสีดอกไม้ด้วยสีเมจิก
 3. นำไปลนไฟ ให้กลีบดอกไม้แข็ง เจาะรูตรงกลางดอกไม้ สำหรับร้อยเชือก
 4. ตกแต่งประดับดอกไม้ด้วยลูกปัด ติดห่วงพวงกุญแจ
 5. ปลายเชือกที่เหลือ ประดับลูกปัด สีแดงสด หรือ สีเดียวกับดอกไม้ที่ระบายสี

นำไปใส่ประดับกุญแจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัดรูป 3 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัดรูป 4 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัดรูป 5 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัดรูป 6 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัดรูป 7 พวงกุญแจดอกไม้พลาสติก ประดับลูกปัด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน