จานรองสีสวย ระบายสีน้ำ

รูป 1 จานรองสีสวย ระบายสีน้ำ

จานรองสวยๆ ระบายจากสีน้ำ

อุปกรณ์

  • จานรอง
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. หยดสีน้ำบนจาน
  2. ระบายสีเกลี่ยๆ ด้วยพู่กัน
  3. นำไปตากให้แห้ง

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 จานรองสีสวย ระบายสีน้ำรูป 3 จานรองสีสวย ระบายสีน้ำรูป 4 จานรองสีสวย ระบายสีน้ำรูป 5 จานรองสีสวย ระบายสีน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน