ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกร

รูป 1 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกร

ทำที่ใส่กรรไกร

อุปกรณ์

 • เศษผ้าสีสวย
 • ผ้าซับใน
 • จักรเย็บผ้า
 • กระดุม
 • เข็มกับด้าย
 • กรรไกร

วิธีทำ

 1. ตัดผ้าเป็นรูปโค้งเหมือนกรวย (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
 2. ตัด 3 ชิ้น ผ้าด้านนอก 2 ผ้าซับใน 1
 3. นำมาเย็บติดกัน ผ้าซับในอยู่ตรงกลาง
 4. เย็บขอบให้เรียบร้อย
 5. ติดกระดุม ที่ขอบผ้า เย็บยางรัด ทำเป็นสายคล้อง

นำไปใส่กรรไกร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกรรูป 3 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกรรูป 4 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกรรูป 5 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกรรูป 6 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกรรูป 7 ไอเดีย เย็บที่ใส่กรรไกร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน