สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

รูป 1 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

ทำที่คั่นหนังสือจากกระดาษสีสด

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสด
  • ที่เจาะรูรูปดาว
  • เชือกสีสวย
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4
  2. จากนั้นตัดขนาด 1.5 นิ้ว เจาะรูกระดาษด้านล่างส่วนหน้า ด้วยที่เจาะรู ดาว
  3. นำไปเจาะรูด้านบน ใส่เชือก
  4. นำกระดาษที่รูปดาวดิดประดับด้านล่างกระดาษ ตรงส่วนที่เป็นรูปดาวที่เจาะรูไว้
  5. นำดาวเล็กๆติดประดับด้านบนเชือกอีกครั้ง

นำไปใช้คั่นหนังสือ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสดรูป 3 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสดรูป 4 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสดรูป 5 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสดรูป 6 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสดรูป 7 สอนทำที่คั่นหนังสือ จากกระดาษสีสด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน