กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก

รูป 1 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก

สร้อยข้อมือทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

  • หลอดกาแฟ หลอดดูดน้ำสีสวย
  • กรรไกร
  • เชือกเส้นเล็กๆ

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายที่ต้องการลงบนกระดาษ
  2. ร้อยเชือก สองเส้นแบบสลับ (สังเกตตามรูป) พร้อมใส่หลอดเล็กๆที่ตัดขนาดเท่าๆกันลงไป สลับสีตามลายที่ออกแบบไว้ ในกระดาษ
  3. เมื่อร้อยเสร็จ นำเชือกทั้งสองด้าน มาร้อยเข้าด้วยกันอีกครั้ง

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือกรูป 3 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือกรูป 4 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือกรูป 5 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือกรูป 6 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือกรูป 7 กำไลข้อมือ ทำจากหลอดร้อยเชือก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน