สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียม

รูป 1 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียม

ทำที่ใส่ดินสอ จากกระป๋อง

อุปกรณ์

 • กระป๋องเก่าๆ
 • แผ่นหนังเทียม
 • กรรไกร
 • กาว
 • สายวัด
 • สก็อตเทป
 • ปากกา
 • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

 1. วัดขนาดกระป๋อง นำไปวัดกับแผ่นหนังที่จะหุ้มกระป๋อง
 2. ติดกาวที่กระป๋อง (ใช้สก็อตเทปช่วยติด) ติดแผ่นหนังลงไป รอกาวแห้ง แกะสก็อตเทปออกจากกระป๋อง
 3. นำไปใช้ใส่ของ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียมรูป 3 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียมรูป 4 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียมรูป 5 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียมรูป 6 สอนทำที่ใส่ดินสอ จากแผ่นหนังเทียม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน