กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆ

รูป 1 กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆ

กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

  • กำไลพลาสติก
  • ผ้าสีสวย
  • กรรไกร
  • ดิ้นทอง เส้นเล็กๆ
  • กาวร้อน

อุปกรณ์

  1. นำกำไล พันด้วยผ้าสีสวย
  2. ประดับด้วยดินทอง เป็นเส้นๆ พันล้อมรอบ กำไลข้อมือ

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆรูป 3 กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆรูป 4 กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆรูป 5 กำไลข้อมือ ทำเองสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน