ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

รูป 1 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษย่น สีขาว สีเหลือง
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม หลายๆวง
  2. นำกระดาษมาซ้อนทับกันหลายๆชั้น
  3. ติดเกสรตรงกลางด้วยกระดาษย่นสีเหลือง ตัดเป็นพู่เล็กๆ

นำไปประดับสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลืองรูป 3 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลืองรูป 4 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลืองรูป 5 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลืองรูป 6 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลืองรูป 7 ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน