ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

รูป 1 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

ชุดสายเดี่ยว เย็บจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

 • กระดาษนิตยสาร
 • กรรไกร
 • จักรเย็บผ้า
 • เสื้อสายเดี่ยว
 • กาว
 • ปากกา

วิธีทำ

 1. พับกระดาษสีสวย เป็นรูปสามเหลี่ยม สังเกตวิธีพับจากรูปด้านล่าง
 2. นำมาเย็บติดกันเป็นชั้นๆ สับหว่างกัน
 3. ติดกระดาษซ้อนทับกัน (สำหรับทำเป็นเกาะอก)
 4. นำมาเย็บติดกับเสื้อสายเดี่ยวตัวเก่า
 5. เมื่อเย็บเกาะอกเสร็จแล้ว นำมาเย็บติดกับกระโปรงกระดาษที่ทำเสร็จแล้ว ติดเข็มขัดกระดาษให้สวยงาม

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 3 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 4 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 5 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 6 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสารรูป 7 ชุดเดรสสวยๆ ทำจากกระดาษนิตยสาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน