หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋

รูป 1 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋

สอนทำหมอนอิง ตกแต่งบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

 • หมอนอิง
 • พู่กัน
 • สีน้ำ
 • เลื่อม
 • กระดาษ
 • กรรไกร
 • กาว
 • ดินสอ

วิธีทำ

 1. วาดรูปตา ลงบนปลอกหมอน
 2. นำกระดาษรองด้านในปลอกหมอน ใช้พู่กันวาดทับซ้ำอีกครั้ง
 3. ตัดกระดาษเป็นรูปปาก
 4. ติดเลื่อมสีแดงลงไปให้เต็ม
 5. นำเลื่อมไปติดกับปลอกหมอน (ก่อนติด อย่าลืมเอากระดาษออกก่อนนะ)

นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋รูป 3 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋รูป 4 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋รูป 5 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋รูป 6 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋รูป 7 หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน