พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์

รูป 1 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์

พวงกุญแจ ทำจากจุกก็อก ปิดขวดไวน์

อุปกรณ์

  • จุกปิดขวดไวน์
  • จี้เบ็ดสกรู
  • ห่วงคล้องกุญแจ

วิธีทำ

  1. หมุนจี้เบ็ดสกรูเข้าไปในจุกก๊อก ปิดขวดไวน์
  2. ใส่ห่วงคล้องกุญแจ

นำไปใส่กุญแจ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์รูป 3 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์รูป 4 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์รูป 5 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์รูป 6 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์รูป 7 พวงกุญแจ ทำจากจุกก๊อก ปิดขวดไวน์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน