กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี

รูป 1 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี

กล่องใส่แปรงทาสี ตกแต่งใหม่ สวยๆ

อุปกรณ์

  • กล่องใส่ช็อคโกแลต
  • สก็อตเทปสีสวย ลายน่ารัก
  • ปากกาวาดรูป
  • กระดาษ

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายที่ชอบลงในกระดาษ
  2. นำไปวาด บนฝากล่อง
  3. ติดสก็อตเทปตามแบบที่วาดไว้

นำไปใส่แปรงทาสี หรือใส่เครื่องเขียน ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสีรูป 3 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสีรูป 4 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสีรูป 5 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสีรูป 6 กล่องใส่ช็อคโกแลต นำมาตกแต่งใหม่ ใส่แปรงทาสี

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน