หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

รูป 1 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

หวีสับ ตกแต่งลายสวย ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

  • หวีสับ
  • หมุดหนาม
  • ผ้าสีเรียบ
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าผืนเล็กๆ ขนาดเท่ากับแถบด้านบนของหวีสับ
  2. นำหมุดหนามมาติด ประดับกับผ้า จนเต็ม
  3. นำผ้าที่ติดหมุดหนาม ไปติดกับหวีสับ

นำไปประดับผมสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนามรูป 3 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนามรูป 4 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนามรูป 5 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนามรูป 6 หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน