โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก

รูป 1 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟประดับบ้าน

อุปกรณ์

 • ฝาครอบโคมไฟ
 • ลวด
 • ตะแกรง
 • กิ่งไม้
 • นกปลอม
 • กาว
 • คีม

วิธีทำ

 1. ตัดฝาครอบโคมไฟอันเก่าออก ให้เหลือแต่โครง
 2. นำตะแกรงมาติด รัดด้วยลวด
 3. เสียบกิ่งไม้เข้าไป นำนกน้อยมาติดประดับสวยๆ
 4. นำไปแขวนติดไม้ที่เดิม

รับรองว่า โคมไฟสวย น่ารัก แน่นอนค่ะ ^^

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนกรูป 3 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนกรูป 4 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนกรูป 5 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนกรูป 6 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนกรูป 7 โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ใส่ตะแกรง ประดับนก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน