นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆ

รูป 1 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆ

เย็บนาฬิกาผ้าสวยๆ

อุปกรณ์

 • สดึง
 • ผ้าสีสวย
 • เข็มนาฬิกา
 • ผ้าเย็บลายกิจกรรมต่างๆ 12 แบบ
 • กรรไกร
 • หนามเตย
 • กาวร้อน
 • กระดาษลัง

วิธีทำ

 1. ตัดผ้าเป็นรูปวงกลม
 2. แบ่งเป็น 12 แฉก
 3. ตัดกระดาษลังเป็นวงกลม ขนาดเท่ากับผ้า
 4. ติดสดึงเข้ากับผ้า ด้านหลังติดกระดาษลัง
 5. เจาะรูตรงกลาง ติดอุปกรณ์ นาฬิกาลงไป ด้านหน้าติดเข็มนาฬิกา
 6. ทั้ง 12 แฉก ติดหนามเตยลงไป ติดผ้ากิจกรรมต่างๆลงไป
 7. จัดตำแหน่งตามต้องการ

สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆรูป 3 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆรูป 4 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆรูป 5 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆรูป 6 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆรูป 7 นาฬิกาบอกเวลา ทำกิจกรรมต่างๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน