ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ

รูป 1 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ

ไอเดียของขวัญวันแม่ ติดรูปเล็กๆแบบพกพา

อุปกรณ์

  • นาฬิกาแบบห้อยคอ (แกะนาฬิกาออกได้)
  • รูปถ่าย
  • กรรไกร
  • ผ้าสีขาว
  • กาว

วิธีทำ

  1. ตัดรูปถ่ายหลายๆรูป ที่มีขนาดเล็กๆ ใส่แทนที่นาฬิกาได้
  2. จากนั้นนำไปติดกับผ้าสีขาว ติดเป็นแนวยาว
  3. ตัดขอบออก เหลือผ้าขาวที่เชื่อมแต่ละรูปไว้
  4. พับรูปถ่าย ใส่เข้าไปในที่เก็บนาฬิกา

นำไปใส่กล่องของขวัญ มอบให้แม่ ในวันแม่ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆรูป 3 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆรูป 4 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆรูป 5 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆรูป 6 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆรูป 7 ไอเดียของขวัญวันแม่ รูปแบบพกพา ติดในที่เก็บนาฬิกาเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน