ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า

รูป 1 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า

ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่

อุปกรณ์

  • ขวดโหลเก่าๆ
  • ผ้าสีสวย
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. เตรียมขวดโหลเก่าๆ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. เลือกผ้าสีสวย ลายดอกไม้ ลายสัตว์ ติดประดับขวดแก้ว
  3. ติดกาวให้เรียบร้อย

นำไปใช้สวยๆ ประดับบ้านค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้ารูป 3 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้ารูป 4 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้ารูป 5 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้ารูป 6 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้ารูป 7 ขวดโหลเก่าๆ นำมาตกแต่งลายใหม่ จากผ้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน