ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

รูป 1 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ภาพถ่าย ตกแต่งด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

  • ภาพถ่าย
  • โปรแกรมตกแต่งรูปมือถือ
  • เครื่องปริ้น
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำภาพถ่าย ลบสีออก เหลือแต่ภาพ ขาว-ดำ
  2. ปริ้นรูปออกจากโปรแกรมโทรศัพท์
  3. นำสีพู่กัน พร้อมสีน้ำ ทาสีสวยๆ

นำไปตกแต่งบ้าน ใส่กรอบติดผนังค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำรูป 3 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำรูป 4 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำรูป 5 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำรูป 6 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำรูป 7 ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน