ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ

รูป 1 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ

ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

  • แผ่นหนัง
  • กรรไกร
  • ที่เจาะรู
  • หมุดพลาสติก 2 หัว

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นหนังเป็นรูปข้าวหลามตัด
  2. เจาะรูที่ปลายด้านบน ด้านล่าง
  3. ติดหมุดพลาสติกลงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  4. ม้วนสายไฟให้เรียบร้อย
  5. ติดแผ่นหนังลงไป เชื่อมติดด้วยหมุดพลาสติกที่เตรียมไว้

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆรูป 3 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆรูป 4 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆรูป 5 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆรูป 6 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆรูป 7 ที่รัดสายไฟ ทำจากแผ่นหนังเล็กๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน