ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

รูป 1 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

ดินสอไม้ ตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

  • ดินสอไม้
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
  • ลวด
  • เทปพับก้านดอกไม้
  • กรรไกร
  • คีมตัดลวด
  • กระถาง

วิธีทำ

  1. นำดอกไม้ประดิษฐ์ เสียบลวด นำมาพันก้นดินสอไม้
  2. พันทับลวด ด้วยเทปพันก้านดอกไม้
  3. ติดกลีบเลี้ยงสวยๆ

ทำหลายๆอัน นำไปเป็นของขวัญ ของที่ระลึก สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 3 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 4 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 5 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 6 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 7 ดินสอไม้ ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน