ซองใส ลายสวย ใส่ของ

รูป 1 ซองใส ลายสวย ใส่ของ

ซองใส ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

  • ซองใส
  • ลายปริ้น
  • กระดาษสีสวย แบบสก็อตเทป
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ปริ้นแบบ ลายปริ้น
  2. นำลายปริ้นที่ได้ วางลงบนกระดาษ ตัดตามแบบ
  3. นำไปติดประดับซองใส

นำไปใช้ ใส่ของ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ซองใส ลายสวย ใส่ของรูป 3 ซองใส ลายสวย ใส่ของรูป 4 ซองใส ลายสวย ใส่ของ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน