เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆ

รูป 1 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆ

เสื้อยืด ตกแต่งลายหัวใจ ดวงเล็กๆ

อุปกรณ์

  • เสื้อยืด
  • กระดาษสีสวย (ใช้กระดาษ เมื่อโดนเตารีด จะติดกับเนื้อผ้า)
  • ที่เจาะรูลายหัวใจ
  • เตารีด

วิธีทำ

  1. เจาะรูกระดาษสีชมพู ลายหัวใจเล็กๆหลายๆดวง
  2. นำรูปหัวใจดวงเล็กๆ ติดลงไปบนเสื้อยืด
  3. รีดด้วยเตารีด

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆรูป 3 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆรูป 4 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆรูป 5 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆรูป 6 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆรูป 7 เสื้อลายหัวใจเล็กๆ ตกแต่งเองแบบง่ายๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน