ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียม

รูป 1 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียม

ซองใส่แว่นตา ทำจากแผ่นหนังเทียม สวยๆ

อุปกรณ์

 • แผ่นหนังเทียม
 • ที่เจาะรู
 • กาว (สำหรับติดแผ่นหนัง)
 • กรรไกร
 • คัตเตอร์
 • สีเมจิก
 • ไม้บรรทัด
 • กระดุม

วิธีทำ

 1. ตัดแผ่นหนังเทียม ขนาด 3.5 x 17 นิ้ว
 2. จากนั้นใช้สีเมจิก จุดตามตำแหน่งต่างๆ ห่างกันประมาณ 0.5 นิ้ว (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
 3. เจาะรู
 4. ติดกระดุม ด้านล่าง สำหรับทำที่ ปิด - เปิด
 5. ติดกาวด้านข้าง (พับแผ่หนังจากด้านล่าง ปิดทับด้านบนประมาณ 7 นิ้ว)
 6. พับฝาปิดด้านบนลงด้านล่าง

นำไปใส่แว่นตาสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียมรูป 3 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียมรูป 4 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียมรูป 5 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียมรูป 6 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียมรูป 7 ซองใส่แว่นตา ทำเอง จากหนังเทียม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน