สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆ

รูป 1 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆ

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากกระดุม

อุปกรณ์

  • สร้อยข้อมือ
  • กระดุม
  • คีมตัดลวด
  • คีมดัดลวด
  • ลวด สำหรับร้อยกระดุม

วิธีทำ

  1. ร้อยกระดุมกับลวด (สังเกตวิธีทำจากรูปด้านล่าง)
  2. ทำหลายๆเม็ด
  3. นำไปร้อยติดกับสร้อยข้อมือที่เตรียมไว้

นำไปใส่สวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆรูป 3 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆรูป 4 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆรูป 5 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆรูป 6 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆรูป 7 สร้อยข้อมือ ทำจากกระดุมสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน