โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

รูป 1 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

  • โคมไฟ
  • ดอกไม้ประดิษฐ์
  • กาว
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตัดก้านและฐานด้านล่างออก
  2. ติดกาว นำไปติดประดับลงบนที่ครอบโคมไฟ
  3. ทำให้เต็มพื้นที่ฝาครอบโคมไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์รูป 3 โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน