ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

รูป 1 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่วลายสวย

อุปกรณ์

  • ขวดแก้ว
  • สีน้ำ
  • ตัวอักษร
  • สก็อตเทป
  • พู่กัน
  • กระดาษรอง

วิธีทำ

  1. นำขวดแก้วใส่เครื่องปรุง ติดตัวอักษรลงไปขอบขวดด้านล่าง
  2. ติดส็อตเทป ลงไปบริเวณที่ไม่ต้องการให้สีเลอะ
  3. ทาสีบริเวณที่เหลือ
  4. รอสีแห้ง แกะสก็อตเทป พร้อมตัวอักษรออกจากขวด

นำไปใส่เครื่องปรุง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติดรูป 3 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติดรูป 4 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติดรูป 5 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติดรูป 6 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติดรูป 7 ขวดใส่เครื่องปรุง ตกแต่งลายสวย เขียนชื่อติด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน